พิธีเปิด "เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บ้านนายณรันย์ โชติสิริสกุล ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา