ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย)” จังหวัดพะเยา ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา