พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และกำกับการดำเนินงานโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา อ.ภูซาง