การประชุมสมัยวิสามัญคณะสงฆ์ภาค 6 ระดับภาค จังหวัด และเลขานุการ ครั้งที่ 1/2562 (เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน) ณ มจร. วิทยาเขตพะเยา