พศจ.พะเยา ลงพื้นที่สอบเขตโฉนดที่ดินของวัดล้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา