พศจ.พะเยา ร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดน้ำแป้งพนาราม อำเภอปง จังหวัดพะเยา