พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง