ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 90 รูป หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดพระธาตุจอมทอง