พศจ.พะเยา ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา