พศจ.พะเยา ร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในประเพณียี่เป็ง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ