พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดพะเยา