พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา