พศจ.พะเยา ร่วมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา