การประชุมตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2562 และการประชุมคณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7 ธรรมยุต ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่