พศจ.พะเยา กราบสักการะพระมหาเถระ และอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563