การประชุมพิจารณาที่ดินวัดจำปาทอง (ร้าง) ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา