พศจ.พะเยา ร่วมประกอบอาหารสมทบโรงทานอิ่มบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยหน่วย อ.ป.ต. ณ วัดหลวงราชสัณฐาน