งานดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา