ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานประเมินคุณภาพภายใน

  

         ท่านรองบุญศรี พานะจิตต์    รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดกรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม      แผนกสามัญศึกษา ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมร่มอินทนิล ปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

         ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    มีนโยบายให้คณะทำงานประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดกรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ประเมินภายในโรงเรียน ฯ ก่อนที่ สมศ. จะเข้าประเมิน
    โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ที่ยังไม่ผ่าน สมศ. คือ 
    1. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา                              จังหวัดลำปาง 
    2. โรงเรียนประปริยัติธรรมวัดบ้านหม้อศึกษา จังหวัดลำปาง
    3. โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์                         จังหวัดพะเยา
    4. โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา                              จังหวัดพะเยา
    5. โรงเรียนนาปรังวิทยา                                    จังหวัดพะเยา 
    6. โรงเรียนปริยัติธรรมฯวัดปัวดอย                   จังหวัดพะเยา 

   คณะที่ 6 มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  คือนายนรง ทรงอารม์ เป็นประธาน นางจินดา  หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการ,    และนายกิตติคุณ ภูลายยาว นักวิชาการกลุ่ม 6 จะเป็นผู้เข้ามาช่วยดูแลการประเมินภายในก่อน  ขอให้ไรงเรียนทีมีรายชื่อดังกล่าว ได้เตรียม แผนพัฒนา ฯ รายงานประเมินตนเอง (SAR )และคำรับรองการประเมินตนเองไว้ก่อน  คณะกรรมการ ฯ จะดำเนินการภายในเดือน กันยายน 2552หากผลเป็นประการใดจะแจ้งทราบอีกระดับหนึ่ง

 

В таких "Магазин игрушек для взрослых"случаях он оказывался вместе со своим "Берроуз скачать книгу"и офицерским багажом в самом безопасном "Степфордские жены книга"блиндаже и прятал голову под одеяло, чтобы "Книги елены арсеньевой"его не нашла артиллерийская "Скачать песню с днём рождения подруга"граната.

Я так стиснул зубы, что, казалось, все "Autonavigator 320 скачать карты"они раскрошатся.

В чертах лица чувствовалась "Скачать mortal kombat 5 игра"сила и уверенность.

Это почти как та лошадь, которую "Книги детективы скачать"ты сделал в детстве.

С ними был "Песню шатунова детство детство скачать"и викарий, давал им "Скачать пдд кат"наставления.

У меня есть для тебя новость, детка.