พะเยาฉลองครบรอบ 32 ปี


พะเยา ฉลองครบรอบ 32 ปี ก่อตั้งจังหวัดพะเยา.. 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชน จ.พะเยา นับพันคน ร่วมทำบุญ สืบชะตาเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี ก่อตั้งจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนา "แม่ญิงพะเยา กับการพัฒนาเมืองพะเยา" จากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต โดยผู้มีร่วมเสวนาคนสำคัญด้านสตรีใน จ.พะเยา คับคั่ง วันนี้(วันจันทร์ ที่28 ส.ค.2552) ที่ บริเวณศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.พะเยา นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนใน จ.พะเยา

 ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 108 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี ก่อตั้งจังหวัดพะเยา หลังจากที่แยกจาก จ.เชียงราย และก่อตั้งเป็น จ.พะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 จนถึงปัจจุบัน จากนั้นผู้ว่าราชการ จ.พะเยา ได้เป็นประธานประกอบพิธีสืบชะตาเมืองที่บริเวณศาลหลักเมือง ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกันกับอีก 5 ประตูเมือง ได้แก่ ประตูชัย ประตูกลอง ประตูเหล็ก ประตู่ปู่ยี่ และประตูปราสาท พร้อมนี้ผู้ว่ารากชากร และข้าราชการ ประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นสารภี ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาที่บริเวณศาลหลักเมืองด้วย และเนื่องในวันครบรอบ 32 ปี ก่อตั้งจังหวัดพะเยาปีนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พะเยา ก็ได้มีการจัดเสวนาในเรื่อง “แม่ญิงพะเยากับการพัฒนาเมืองพะเยา” จากอดีต ปัจจุบันสู่อนาคต ที่โรงแรมเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา ด้วย ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาฯคนสำคัญ ด้านสตรี ใน จ.พะเยา เช่น นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรี จ.พะเยา , อ.นิคม บุญเสริม ฯลฯ ขณะที่อำเภอต่างๆ ทุกอำเภอ ใน จ.พะเยา ก็ได้ร่วมประกอบพิธี เนื่องในวันครบรอบฯ ก่อตั้งจังหวัดพะเยา อย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับการจัดงานวันครบรอบก่อตั้ง จ.พะเยา ทุกหน่วยงานได้ร่วมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในอดีต ก็จะมีการทำบุญ การสืบชะตาเมือง 5 ประตูเมือง การจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนทุกอำเภอร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

Сейджек попытался оглушить своего соперника неожиданным ударом правой "Скачать музыка пятилетки"ладони.

Рано или поздно они заметят мое отсутствие и отправятся на поиски.

Солнечный шар передвинулся выше, поднявшись почти над головой ученого и выравниваясь с линией тяги.

Этот документ, а особенно подпись, произвели сильное впечатление на клерка-метиса.

Если у нас не будет сильных союзников, все наши попытки добиться положительных результатов внутри Вирту обречены на провал.

Рора она квартеронка, а у нас все мулаты.

В него полетели пули, но он отчетливо видел каждую "Скачать maps для"из них, каждую отдельную траекторию.

Отсутствие монумента может быть само по себе чем-то вроде монумента.

Я думаю перенос даты посвящения их очень удивит.

Гассану "подбор потребительского кредита"же очень нравилось возиться со своим спарринг-партнером при свете костра, а мы, "Игры аркады скачать торрент"сидя на одеялах вокруг костра, наблюдали за ними.

Только вместе с телохранителями, а вы таковым не являетесь.

Какого-то дона осенила идея разбогатеть, "Лирика"разрабатывая этот край.

Он "Основы рисования: Цветы и бутоны"казался очень почтенным старым господином.

К дверям подкатил наемный экипаж "Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей"и остановился "книга познания символов где взять"прямо против входа.

Для того, чтобы я "Рабочая тетрадь по географии к учебнику "География. Население и хозяйство России". 9 класс"или ты могли мысленно назвать нужную им лабораторию, или "Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 3. Александрия и Антиохия в истории..."диспетчерскую, или управление продтрассой, или "Петербург времен Петра Великого"просто зеркальные стены, чтобы взглянуть на улицу.

Лучше "коллективный договор скачать"всего подойдем вплотную "15 мифов о детской речи. Диалоги невролога и логопеда о детской речи"и захватим лодку.

Миг и всадники, пришпорив "погода горячий ключ на неделю"коней, скачут за ним, крича кто во что горазд.