ถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา

               สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
ได้จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาขึ้นเพื่อพัฒนา
การปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ในจังหวัดให้มีประสิทธภาพและประสิทธิผล
ให้รู้หลักธรรมวินัยของภิกษุสามเณร ในวันอาทิตย์ที่  6 กันยายน 2552
เวลา 12.30 น - 17.00  น. ณ วัดร่องแมด  ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
จังหวัดพะเยา       และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ได้มอบให้  นางจินดา หน่อคำบุตร  ตำแหน่งนักวิชาการระดับชำนาญการ 
เป็นผู้ถวายความรู้ในครั้งนี้และมีพระสงฆ์เข้าร่วมในโครงการนี้จำนวน 330 รูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поль "Скачать adobe dreamweaver cs3 русский бесплатно"вышел из кельи вслед за ним, старательно изображая тяжелую, топающую поступь, по его мнению вполне соответствующую замаскированному чудовищу.

А "Могучие рейнджеры игра скачать"я не могу заниматься только вами одним.

Он сомневался, однако, в отношение температурных датчиков в климатических цепях "Программы измерения скорости интернета скачать"корабля.

В нескольких лавочках не торговали ничем, кроме шипов "10 кроків до кохання"и кошек для обуви всех мыслимых и немыслимых типов и конструкций, в "План проведения дня рождения"том числе с алмазными остриями.

Потом пошел вдоль южного "Скачать боты для cs"склона по четкому следу, вошел в каньон Черной Скалы и шел еще с полмили.

Его память играла с окружающими "Section 8 скачать русификатор скачать"скалами.

Пятка его летящей ноги крепко ударила ее по "Скачать дэн кеннеди продающие письма"ребрам под левой рукой.

Я пытался оттащить его к реке и там сбросить ""в воду.

Я лично "Кино книга илая"никогда не поверю, что это всего лишь случайность!

Крыша павильона задергалась и опала.

Нам лучше ""не забывать об осторожности при встрече с Тем.