มอบพระพุทธรูปให้โรงพยาบาลค่าย ฯ

   

   วันที่ 25 กันยายน 2552 นายหาญ งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีมอบพระพุทธรูป  โดยพระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ(อารามหลวง)ได้มอบพระพุทธรูปปางสมาธิให้โรงพยาบาลขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการและประชาชนผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล พ.ท. อินธินันท์ โชติช่วง ผู้อำนวยการค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เป็นผู้รับมอบ

New layer...

Трингл с силой нажал "Игра метро 2033 скачать бесплатно торрент"на курок, выпустив длинную очередь.

Велиал "Скачать танир осознанные сновидения"нажал кнопку переговорного устройства.

Кажется, они "Прога для изменения формата видео скачать"родня им или что-то вроде "Скачать клип линкин парку"того.

Это же имя используй "Патч settlers 7"и на Балкине.

И мы на "Оксимирон тентакли скачать"некоторое время потеряем связь с нашими слугами.