กฐินรวมใจ

ฤดูการกฐิน

ข้าพเจ้า นางจินดา  หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนา ได้มีโอกาสจัดทำกฐินร่วมกับญาติพี่น้องเพื่อไปทอด ณ วัดทุ่งงิ้ว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อสมทบสร้างวิหาร และเป็นบ้านเกิดของข้าพเจ้า รู้สึกประทับใจในความคิดของชาวบ้านทุ่งงิ้ว  คือเขาจะแจกออมสินให้กับทุกครอบครัวละ 1 กระปุก  และที่ข้างออมสินจะเขียนว่า ออมสิน ออมบุญ  มีกำหนกเปิด ณ วันที่มีกฐินเข้าวัด เมื่อมีกฐินมา ชาวบ้านก็นำกระปุกออมสิน ออมบุญมาเทร่วมกัน ปรากฏว่าเงินที่ชาวบ้านมากกองรวมกัน ได้ประมาณ 12,560 บาท ทั้งๆ เป็นไม่บ้านเล็ก ๆ ครอบครัวหน่งก็ได้ประมาณ 150-500 บาท เป็นต้น  หากสนใจก็ขอรายละเอียดได้จาก เจ้าอธิการสุรพงษ์ จนฺทสโร เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 2 อำเภอเชียงของ เบอร์โทร 086-196-1820