พระสังฆราช เจ้าภาพมหาสังฆทาน

  

 ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15:13:02 น.  มติชนออนไลน์

"พระสังฆราช" เจ้าภาพมหาสังฆทาน ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จะเป็นเจ้าภาพถวายมหาสังฆทาน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยโปรดให้สำนักเลขานุการฯ นิมนต์กรรมการมหาเถรสมาคม 15 รูป ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากำลังแห่งวันพระราชสมภพ คือ วันจันทร์ เพื่อมารับมหาสังฆทานในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 เวลา 15.15 น. ณ ตำหนักคอยท่าปราโมช วัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากนี้ยังโปรดให้สำนักเลขานุการฯ จัดถวายมหาสังฆทานและจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมน้อมเกล้าฯ ทุกวันจันทร์เวลา 19.15 น. ด้วย ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสอบถามได้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร


"สมเด็จพระสังฆราช ยังโปรดให้ประทานพระสมเด็จกลีบบัว 10, 000 องค์และน้ำพระพุทธมนต์ 10,000 หลอด เพื่อมอบให้ทหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยจะนำไปมอบให้ในเร็วๆ นี้"  พระครูสังฆสิทธิกร กล่าว

Сделал еще глоток и взболтнул остаток в стакане.

Поднеся ее к свету, он радостно рассмеялся.

Пока что не особенно крупные, сказал я, сожалея, что приходится разочаровывать ""Вишенку.

Элоиза и Абеляр, объявил мужчина.

Речь шла не о Деворе о нем в связи с этим ""делом впервые упомянул Тувун.

Особенно среди них, его последователей.

Ну а сегодня в орбитальное пространство отправлялись куда более сложные и мощные модули и станции.

Примерно "Налоговый учёт прочих расходов (представительские расходы, командировочные расходы, расходы на рекламу)" три четверти мили спустя мы подъехали к перекрестку.

И я учился новым "черти игровые автоматы скачать" явлениям, ряд которых был очень своеобразен.

И просто не знаю, где разливают в последнее время.

Они сейчас вместе ехали бы по пустыне, слушали нытье наемников и делились друг с другом мечтами о том, чем будут заниматься потом, когда все снова наладится.

крикнула Дьюби "Організація бухгалтерського обліку на підприємстві" из открытого окна внизу.