วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน

  

  รองนายกฯสนั่น สั่ง พศ.ปัดฝุ่น โครงการ  "วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน" ดึงชุมชนโดยรอบวัดเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในวัด  เผยโครงการนี้เริ่ม สมัย "ชูศักดิ์ ศิรินิล" เป็น รมต.ประจำสำนักฯ ช่วงปี 2551

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานว่าภายในปี 2553 จะสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆในการเก็บข้อมูลพระสงฆ์ วัด และศาสนสถานทั่วประเทศได้แล้วเสร็จ  จะทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลของพระสงฆ์ ที่จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าเป็นพระสงฆ์จากวัดใด หากพบพระรูปดังกล่าวทำความผิด รวมทั้งจะสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ทำความผิดเป็นพระสงฆ์หรือไม่ด้วย

ผู้อำนวยการ พศ.กล่าวต่อไปว่า  พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล พศ.  ได้มอบหมายมายัง พศ. ให้ดำเนินการโครงการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน เพื่อต้องการดึงชุมชนโดยรอบวัดเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในวัด พร้อมจะส่งเสริมให้วัดจัดกิจกรรมดีๆให้แก่ชุมชนโดยรอบวัดด้วย  ที่ผ่านมาบางวัดก็มีการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบวัดอยู่แล้ว เช่น บางวัดเป็นศูนย์รักษาโรค บางวัดก็มีโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ เพื่อให้คนในชุมชนนำบุตร หลาน เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในวัดแทนการไปเดินห้างสรรพสินค้า  พศ. ได้กำหนดแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวไว้แล้ว โดยจะมีการคัดเลือกวัดต้นแบบภูมิภาคละ 1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับวัดต่างๆทั่วประทศ ทั้งนี้จะดูจากความพร้อมของแต่ละวัดเป็นหลัก และหากวัดใดได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทาง พศ. จะมีงบประมาณสนับสนุนให้ด้วย

สำหรับโครงการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน ได้เริ่มขึ้นในสมัยนายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพศ. ในช่วงปี 2551 และต่อมาถึงสมัยพล.ต.สนั่น เข้ามากำกับดูแลพศ. ก็มีการให้เริ่มดำเนินการโครงการนี้อีกครั้ง