กฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

                      ดร. จุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ และข้าราชการในสังกัด ได้พร้อมใจกันจัดกฐินพระราชทาน ถวาย ณ วัดโยธานิมิต อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2552  และได้ไปถวายผ้าป่า ณ อำเภอเกาะช้างด้วย ทำให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจ อิ่มทั้งบุญ และอิ่มใจไปตาม ตามกัน ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

 

      ได้จัดประชุมสัมมนาข้าราชการในสำนักงาน  เพื่อพัฒนางานและความก้าวหน้าสามัคคีในหมู่คณะสำนักงาน ฯ   ณ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งได้สร้างขวัญกำลังใจ และความประทับใจในครั้งนี้ด้วย

{gallery}{gallery}/{gallery}

 

 

 

 

 

Его поверхность была малонадежной и для более "экспресс автокредит"ловких ног.

Затем она качнулась и упала вперед, наклонив "Расмус скачать песню"голову, как бы вынюхивая след.

Другой рукой он стал отдирать мои пальцы от рукоятки стилета.

В записке также сообщалось, что американо-кореец Сэмми Ки, к несчастью, погиб при выполнении задания.

Прокруст несколько раз ударил его, да и меня раз стукнул ногой для порядка.

Некоторое время я просто не мог поверить в случившееся.

Мне "Ангел-хранитель дух-искуситель и домовой" придется скоро уехать, сказал "Мэнсфилд-парк" я.

Горящие капли забрызгали вход, "Роверандом" не задев людей.

Лесная дорога "Изгнание и царство" вскоре вывела сэра Оливера на широкий "Схватка" луг, а за "Олимпиады по предмету Окружающий мир 4 кл" лугом темнели воды "Огниво" озера.

Он радостно улыбнулся вошедшему "Мои друзья" Аззи.

Если он все еще "Фитнес для здоровья грудничка" в деревне, просите его прибыть сюда.

Скрестив "Что это там Маша и Медведь" под столом ноги, он коснулся ноги Клэр.