ขอเชิญชวนสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา

    

                    คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาร่วมกันจัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา  ขอเชิญบุคลากรของรัฐและประชาชนทั่วไปสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
จำนวน ๘๓ รูป ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวม ๗ วัน

 

       โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดมาแล้วหลายครั้ง จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประชาชนในจังหวัดพะเยา แสดงความประสงค์เข้าร่วมอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นจำนวนมาก  ในปีนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะสนองความประสงค์ของปวงชนชาวพะเยา ที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และบำเพ็คุณความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  จึงได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษาขึ้น
          จัดอุปสมบท ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา 

    กำหนดการดำเนินงาน
     - วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒                               เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่
     - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.                          ฝึกซ้อมการบรรพชาอุปสมบท ที่ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีโคมคำ
     - วันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๖.๐๐ น.                          ลงทะเบียนเพื่อเข้าพิธีตัดผมและทำขวัญนาค (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
        ส่งใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา โทร ๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓   ๐๘๑-๗๙๖๖๑๔๘,๐๕๔-๔๓๑๕๕๖