5 ธันวามหาราช 2552

       วันที่ 5 ธ.ค.52 ที่จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5    ธันวา มหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยมีนายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯในครั้งนี้ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 83 รูป ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 830,009 ตัว ณ บริเวณกว๊านพะเยา ตลอดจนพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดพะเยา 2552 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

 

โดยบรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของทุกภาคส่วนในจังหวัด
นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้นำเหล่าบรรดาข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม ในส่วนภาคค่ำของวันเดียวกันนี้ จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามศาลาหมื่นปี โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น.(