สวดมนต์ปีใหม่ สุขใจ ได้บุญ

     

       สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ คณะสงฆ์และชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในงานบุญ งานเทศกาล งานประเพณีและชุมชน โดยผ่านโครงการหลักที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน เช่น วัดเขตปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา ทอดกฐินปลอดเหล้า งานบวชปลอดเหล้า
สักวา   สุรา   แปลว่าเหล้า

ดื่มแล้วเมา  เหมือนคนเลว   พูดเหลวไหล

ทำให้เกิด      อุบัติเหตุ      เกิดโรคภัย

ให้เสียทรัพย์  เสียนิสัย      เสื่อมปัญญา


ทั้งเมรัย    เฮโรอีน   สิ่งเสพติด

อีกยาเมา      ทุกชนิด       สร้างปัญหา

เลิกเสียเถิด   มันเป็นโจร    ปล้นเงินตรา

ถ้ารักตน       อย่าเสพสุรา   ยาเมาเอย.

พระพรหมวชิรญาณ

กรรมการมหาเถรสมาคม


เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Вам угодно "Наговицын скачать песню"шутить, капитан Колхаун, но я дoлжнa сказать, что мне не нравится ваше остроумие.

Работали они "City guide для windows ce скачать"молча, временами останавливаясь, чтобы прислушаться.

Да и Снежок не мог плыть до бесконечности.

Согнутые пальцы указывают, сколько среди козырей онеров, поднятый большой палец туз.

Об этом можно судить по тому, как оно в бутыли "Фильмы золушка скачать"бултыхается.

С тех пор прошло больше получаса.

Из них какие-то умельцы что-то мастерили и "Русификатор для warcraft 3"монтировали, а что "алхимия игра моды"и зачем, Стил не знал да и не интересовался.

Капрал бросил на "вино из одуванчиков скачать книгу"него полный отчаяния взгляд-для него патер Лацина хоть "редактор изображения скачать"и пьяный, но все же был начальством.

В окрестностях ходили слухи, "скачать аватарку прикольные"что я ``в близких отношениях с мадемуазель Безансон'' и будто в один прекрасный день "скачать звук сверчок"``этот выскочка'', которого никто не знает, "у солдата выходной минусовку скачать"похитит богатую наследницу.

Он прохаживался так долго, а они делали равнение так старательно, "океан эльзы я так хочу до тебе скачать"что могли "скачать українську музику"свернуть себе шею.

Ноги у меня подкосились, и я чуть не потерял сознание.

Я "игры детские бродилки бесплатно"тебе покажу, как драться у меня в шинке!