ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

                 นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา, ประชาสัมพันธ์จังหวัด     และผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกันแถลงข่าว
งานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โดยจะมี
17  จังหวัดภาคเหนือเข้ามาร่วมแสดงศิลปต่าง ๆ
ระหว่างวันที่  28  กุมภาพันธ์ -5 มีนาคม 2553
และจะมีเวียนเทียนวัดติโลกอารามในกว๊านพะเยา
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
               จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
หากมีโอกาสขอเชิญมาเที่ยวจังหวัดพะเยายินดี
ต้อนรับเน้อ......เจ้า
  

 

 

 

Глава "Скачать шрифты дисней"10 Аззи понятия не имел, сколько "Openoffice windows 7 скачать бесплатно"времени пролежал без сознания.

Наш разговор не "Samsung видеокамера драйвера"будет продолжительным.

Однако время шло, а латыш так "Аниме хёнтай скачать видео"и не появился на Малой улице Казимира.

На "Опера скачать гугл"другой город был серым, в воздухе плавал "Классическая музыка лучшие скачать"пепел и облака желтого тумана.

Встреча подождет,-сказал демон.