ประกวดส้วมสาธารณะระดับจังหวัด

             ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นคณะกรรมการร่วมประกวดส้วมสาธารณะระดับจังหวัด
            ในการนี้ได้มอบหมายให้นางจินดา    หน่อคำบุตร นักวิชาการชำนาญการเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้    ผลการพิจารณาของกรรมการปรากฏ  ดังนี้

โรงเรียนขนาดใหญ่ อันดับ  1  คือ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ
โรงเรียนขนาดเล็ก  อันดับ  1  จำนวน 2 โรง คือ
                                - โรงเรียนกว๊านเหนือ     อำเภอภูกามยาว
                                - โรงเรียนสันต้นผึ้ง       อำเภอภูกามยาว

                         อันดับ 2 โรงเรียนดอนชัย       อำเภอปง
                         อันดับ 2 โรงเรียนบ้านเหล่า     อำเภอแม่ใจ

สถานีอนามัยประจำอำเภอ
                         อันดับ 1 จำนวน 2 สถานี คือ
                                 - สถานีอนามัยดงเจน       อำเภอภูกามยาว
                                 - สถานีอนามัยบ้านหวาย   อำเภอเมืองพะเยา
                         อันดับ 2 จำนวน 2 สถานี คือ
                                 - สถานีอนามัยน้ำแวน      อำเภอเชียงคำ
                                 - สถานีอนามัยศรีถ้อย      อำเภอแม่ใจ
                        อันดับ 3 จำนวน 3 สถานี คือ
                                 - สถานีอนามัยร่องเอียน    อำเภอปง
                                 - สถานีอนามัยดอนมูล      อำเภอภูซาง
                                 - สถานีทุ่งกล้วย              อำเภอเชียงคำ

                                   

                         

 

 

 

 

 

Это было напыщенное ничтожество, главным достижением которого было "Сказы"то, что Опекуны университета сделались подпевалами.

Осмелюсь доложить, господин "Этот плохой хороший интернет. Техника безопасности в компьютерных сетях"обер-лейтенант, что за последнее "скачать binkw32 dll windows 7 скачать"время я не запомню ни одного такого случая.

Пусть "Наруто. Книга 12. Свободный полет!!!"будет справедливый суд, а тогда.

Без сомнения, это были искусные и опытные воины, равные нам в борьбе один на один.

Его давление может достигать оптимальных вариантов.

Пятую кнопку и надавил, на "король и шут скачать песню прыгнул со скалы"пятый этаж и примчал его немедля зеркальный скоростной шкаф.

Долгоперы вот кого "скачать оперу на телефон самсунг"можно назвать хорошими летунами!

Он "детская сказка скачать"вытащил из-за пояса охотничий нож, срезал деревце и "скачать фильм скала"сделал что-то вроде костыля, так что "пинакл студия скачать"можно было опираться на развилок.

В подполье, конечно, прибавил "программы перевода с английского на русский скачать"он.

Вольноопределяющийся с довольным "бесплатный толковый словарь скачать"видом взглянул на Швейка, положил наземь "Самоучитель португальского языка скачать бесплатно"одеяло, которое принес с собой, и присел на лавку "скачать игру галактик футбол игра"к чешской колонии.

Я хочу заставить его "игра кафе блины у папы"драться со "скачать спарта игра"мной.

Взявшись за ключ, она тихонько повернула его.