ไหว้พระเก้าวัด

  

              โครงการไหว้พระ ๙ ศรี ถวายเทียน ๙ วัด สักการะ ๕ พระศักดิ์สิทธิ์อำเภอแม่ใจ(ปีที่๒)สืบสานประเพณี   สืบศรีสมัย   สืบสายสัมพันธ์   สืบธรรมอำไพวัดศรีสุพรรณ  ร่วมกับ  อำเภอแม่ใจขอเชิญร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมรูปแบบคาราวานทัวร์รอบอำเภอแม่ใจภายในวันเดียว“โครงการไหว้พระ ๙ ศรี ถวายเทียน ๙ วัด
สักการะ ๕ พระศักดิ์สิทธิ์อำเภอแม่ใจ” (ปีที่ ๒)วันเสาร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   เวลา  ๐๙.๐๐  น.อย่าลืม....พบกันที่วัดศรีสุพรรณเป็นจุดแรก รับคู่มือและร่วมพิธีเปิดโครงการกับกิจกรรมดีๆ ของอำเภอแม่ใจ ที่เน้นความสนุกสนาน เกื้อกูล และสามัคคี ด้วยรูปแบบคณะคาราวานทัวร์ เที่ยวท่องทำบุญขอพร ๕ พระศักดิ์สิทธิ์ รับสิริมงคลสูงสุดแห่งวัดมีชื่อเป็นมงคลนามของอำเภอแม่ใจพร้อมสำราญกับการรับประทานอาหารร่วมกันฉันท์น้องพี่เพื่อความสุขของคนในครอบครัวและชุมชน เดี๋ยวนี้...ใครๆก็ไปร่วมอิ่มบุญตลอดทั้งวันกับกิจกรรมดีๆ ของอำเภอแม่ใจ กันแล้ว.. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดศรีสุพรรณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร. ๐๘๗-๙๐๐-๗๗๕๖
หมายเหตุ - ไหว้พระ ๙ ศรี และ ๕ พระศักดิ์สิทธิ์ รวม ๑๑ วัด[/color]

Блистательный "Про специи. Проверено, все получится"подвиг Карлоса на время затмил все "Рассказы. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. Адаптированная"остальное, притом, кое-кто из представителей власти "Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга"был не в духе.

Мне обер-лейтенант Лукаш говорил, будто я "Технология. Технический труд. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений"что-то натворил и вы об "Путеводитель по книге Л. Н. Толстого " Война и мир". Часть 2"этом хорошо осведомлены, Швейк.

Ему известно все, что "Ассасины"ее окружает, он ее опекун.

Задам "Enjoy English. Рабочая тетадь. 11 класс. Часть 1"же я теперь этим взводным!

Охотники помнили, что "Панацея от рака, инфартка, СПИДа. Иммуностимуляция. Часть вторая."здесь должен быть пруд.

Охотники бросились к "Невеста"лошадям и в суматохе забыли перерезать "Материнство и детство в русском плакате"веревку, на которой висела жертва их дьявольской забавы.