ถวายผ้าจำนำพรรษาแก่พระภิกษุ-สามเณร

              จังหวัดพะเยา โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมอบให้นายนายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในโครงการถวายผ้าจำนำพรรษาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงาน,ข้าราชการในจังหวัดได้ร่วมกันถวายผ้าจำนำพรรษา(ผ้าวัสสาวาสิกสาฏร)แก่พระภิกษุ-สามเณรในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2553 ในวันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2553 ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Из-за облаков выглянула луна, и Карлос "видео игры рыцари"увидел, что собака мчится по ущелью ко "скачать игру моя жизнь в нью йорке"входу в пещеру.

Ничего-то ты, "скачать игру правила войны"брат, не смыслишь в том, как ловят китов!

Еще раз он заставил свою измученную "игра panzer скачать"лошадь скакать быстрее.

Этот истерзанный труп, потерявший человеческий облик, лежал "скачать игру старкрафт"наполовину в воде, скопившейся на дне лодки "скачать программы эксель"и походившей на кровь.

Если же такового не "музыка лета скачать"имеется, то вагон следует снабдить судном "скачать книгу сойки пересмешницы"с крышкой для отправления арестантами и "дикий дикий дикий запад скачать"сопровождающим конвоем большой и малой нужды.

Тогда погибла наша вода высохнет еще "скачать видео слепакова"быстрее, чем налилась, если мы, конечно, оставим ее здесь.