พระราชทานวิสุงคามสีมา

 

                           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 นายพระพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ไปช่วยดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดผาลาด ตำบลภูซางอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน