ออกนิเทศติดตามประเมินผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

                                  

                นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางเรณุกา  เตียวตระกูล , นางจินดา  หน่อคำบุตร และนายประสาท  ชาวเวียง  ออกตรวจนิเทศคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน ๙ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๔  เพื่อให้ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. รอบที่สามต่อไป  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน        

Только "игры для малышей скачать игры"оптимист может торговать фальшивыми "скачать книги альтернативной истории"акциями.

Мы сможем продолжать работу "флэш игры на раздевание"и без них.

К тому же, "скачать кода на гта санандрес"как и было ус-ловлено, "спреи для горла"его дожидался полковник "игра скачать дети шпионов"Дитко.

Больше не будет мистера Добрая Душа.

Сиротского "скачать установочники игр"дома Святой "скачать драйвер для mustek 1200 ub plus"Терезы тоже уже давно "майкрософт офис ворд скачать"нет.

Он предполагал содействие кого-то из младшей "игры винкс скачать день рождение блум"прислуги Хэммондов.