ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                   นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางเรณุกา  เตียวตระกูล , นางจินดา  หน่อคำบุตร และนายประสาท  ชาวเวียง  ออกตรวจนิเทศคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา “โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา” อำเภอภูซาง จังหวัด

พะเยา เป็นโรงเรียนที่ ๓ ของการนิเทศ เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๕๔ และโรงเรียนวัดห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียนที่ ๔ ของการนิเทศ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔  เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ. รอบที่สามต่อไป  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยาและโรงเรียนวัดห้วยข้าวก่ำ  เป็นอย่างดียิ่ง        

Голос у "Скачать тему для нокиа с5 06"вас очень приятный,-промолвил Римо, "Игра суперсемейка 2 скачать"не зная, что еще ска-зать.

Впрочем, он с такой же легкостью умел вынуть у человека глаза, как и помочь "Скачать песню пам пам пам парам пам парам"кому-либо уснуть.

И "Песня день рожденья аллегрова скачать"ответил отцу цитатой из Софокла!

Когда экран осветился, он набрал несколько цифр и подключил телефонную трубку к модему.

Давайте я помогу стереть пятно.

Они не пропали, папочка, их украли, возразил Римо.

Я лежал, размышляя и "Марсианские хроники (мини)"напрягая свою память, но так и не "Азбука фотосъемки для детей: Цифровые и пленочные камеры"мог понять, чьим гостем я оказался.

Сначала "Ты не слышишь меня"мне это показалось странным, но, "Йога для детей. 100 лучших упражнений для укрепления здоровья"поразмыслив, я понял, в чем "Любимое рукоделие"дело.

Возле часового горит фонарь, он отбрасывает свет на "Гамлет, принц Датский"некоторое расстояние.

Я так набью тебе "Поиски совершенного языка в европейской культуре"морду, что ее "Маша и Медведь. Лесные животные в загадках"разнесет, как бочку!

Я любил ее всем сердцем, "Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь в 2 частях. Часть 1. ФГОС"самой чистой и нежной любовью, как и сейчас "Дед Мороз"люблю.

Дорогой капитан, они в вашем распоряжении!

Он "скачать демонология книга" вдыхал дым как горный воздух.

Глава "скачать оперу русская версия" третья Харрисон Колдуэлл хорошо знал золото.

воскликнула принцесса "Не для взрослых. Время читать! Полка первая. Полка вторая. Полка третья" и подошла к краю "скачать бесплатные программы винрар" ковра.

Западные варвары, удерживающие их города "скачать бразильский сериал?" силой оружия, верой в Бога-Плотника и "скачать для навител карты мурманской области" более старого Бога-Духа.

Парень и "Раскраски с наклейками/Волшебные сказки" в самом деле был красив, намного "скачать песни с радио рекорда" красивее, чем позволительно "скачать новую гонку" быть любому молодому человеку.

Наблюдатели, должно "игры стар ворс" быть, тоже потому и старались убрать его.