เจ้าภาพงานศพบิดาเลขาเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

   

          นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  มอบพวงหรีดในนามนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพวงหรีดในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา แด่ท่านเจ้าคุณพระศรีสุธรรมมุนี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง 

 ในโอกาสที่โยมบิดา นายจู   มุสุ  อายุ ๘๔ ปี ถึงแก่กรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔    วัดห้วยทรายขาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  ทั้งนี้  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานพิธีสวดมาติกาบังสุกุล ในเวลา ๒๐.๐๐ น. และช่วยงานด้านพิธีการพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.