จัดรายการเสียงจากวัดศรีโคมคำ

              ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๕.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และนางจินดา  หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้จัดทำรายการสาระหน้ารู้จากสำนัก งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา โดยจัดทำที่ห้องส่งวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาและได้รับการติดตามรายการจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก เป็นการประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน ฯ และศาสนาอีกด้านหนึ่ง