ตักบาตรข้าวเหนียว ครั้งท่ี ๖

 

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐ น. ซึ่งเป็นวันพระ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวครั้งที่ ๖  ณ บริเวณถนนชายกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ตามโครงการตักบาตรข้าวเหนียวริม กว๊าน ประจำปี ๒๕๕๕ ทุกวันพระและทุกวันที่มี “กาแฟยามเช้า” โดยมีนายชนะ  แพ่งพิบูลย์ ปลัดจังหวัดพะเยา และนายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ไปร่วมกิจกรรมกว่า ๘๐ คน

Ему понравилась ярмарочная "Also sprach Zarathustra" суета, и он решил "Памятки 1-5 кл Русский язык Математика" здесь задержаться.

Они "Волкодав 3 Истовик-камень" были незаменимы, когда речь шла "Заложник должен молчать" об управлении кланом.

Но Тот следует "Мишуткины игрушки" за ним "Наши" и сеет чудовищ.

Оленей было "Нумерология для начинающих" в избытке, изредка встречались "Высшая геометрия" лоси.

Разглядывая руины своего царства, Танатос тихонько "Учебный справочник школьника 9 кл" насвистывал.

Думаю, я "Краденое солнце" их знаю, ответил Тальбот.