รดน้ำดำหัวและสูมาคารวะแด่พระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด

 

        นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและสูมาคารวะแด่พระ ราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พร้อมกับคณะสงฆ์อำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๙ น.  ณ   วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา