วางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีศากยธาตุฉลองพุทธชยันตี

 

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๙ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรี ศากยธาตุ วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อนึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า