ปิดการอบรมตามโครงการบวชศิลจาริณี(บวชชีพรามณ์

  

 วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูสุภัทรพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดหย่วน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ครอบครัว และเครือข่ายในชุมชน (บวชศีลจาริณี) ณ  สำนักปฏิบัติธรรมวัดหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๘๐ คน เข้าอบรมปฏิบัติธรรม โดยมีกิจกรรมฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม ใช้ธรรมะไปประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง  อีกทั้งได้ทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาในงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ซึ่งโครงการนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดพะเยา

спросил я Пола, когда мы начали маневрировать тележкой.

За время "Установить тотал коммандер бесплатно"трапезы солнце встало достаточно высоко, на блестящих некогда стенах явно проступили грязные жирные пятна и следы увядания.

Он может прийти потом, если это важно.

Я лишь на "Скачать параллельные миры смешарики"несколько шагов углубился в проход, когда услышал ее.

Их высокие стволы и пышные кроны, казалось, уходили далеко вниз, к самым глубинам земли, как будто они "Минусовка скачать песня"принадлежали к другому, более блистательному небосводу, лежащему у моих "Скачать игру мстители на андроид"ног.

Кто-то еще изучал чары, но с более близкого расстояния, откуда-то из энергетической плоскости.

Неожиданно пестрая карусель молний резко замедлила бег.

Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате.

Они были сделаны "Deus ex human revolution патч"резцом испанских мастеров и изображали героев далекого "Отчеты по практике на предприятии скачать"прошлого.

Я обращаю твое внимание только на то, что не потерплю рядом с собой грязную "Checkxml последняя версия скачать"свинью, распутничающую со всяким и позорящую мое имя.

Я решил, что у вас были на то свои причины.

Это была лошадь, которую утром пристрелил Хикмэн.

Но есть, увы, невозвратимые "музыка скачать лепс"утраты разве вернешь юные надежды, жизнерадостность, "хёрлуфа бидструпа скачать"очарование первой любви!

И в своем безумии уничтожу не только человека, которого ненавижу, но "скачать английский фильм с английскими субтитрами"и женщину, "игры барби дизайнер"которую люблю!

Ты с таким же успехом можешь встретить индейцев на расстоянии "скачать дидюлю все альбомы"ста шагов от ворот дома, как и на расстоянии "бесплатные шпионы скачать"ста миль.

Эта мысль привела "самые популярные стрелялки на компьютер"обоих в ужас.

Этот в последний момент так обделался, что у него текло "скачать демиса руссос"из штанов по башмакам и вместе "айвенго скачать фильм"с кровью стекало в траншею, аккурат на его же собственную половинку черепа "скачать новую песню макс барских"с мозгами.

В городе царила глубокая тишина.