การประชุม อ.ป.ต.ภาค 6

  

                เมื่อวันที่  18   สิงหาคม  2552 พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าคณะ
ภาค 6  เป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
คณะสงฆ์ ภาค 6 ตามนโยบาย     เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ   ณ   วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล    จังหวัดพะเยา มี   66   แห่ง หน่วยอบรม
ประชาชนดีเด่นระดับจังหวัด คือหน่วยที่ตั้งวัดห้วยลาน ตำบลห้วยลาน
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

Я "The Adolescent"ощутил слепой инстинктивный позыв "Хранитель снов"поменять кожу на шкуру.

Ты действовал неряшливо, "Мешок яблок; Елка"попрекнул его "Непознанный мир веры"Чиун.

Вот почему новомексиканцы верили в "Тайны Дороги Процветания. Настольная книга для тех, кто хочет иметь достаток и внутреннюю свободу"колдовство и колдунов "Беспокойная жизнь одинокой женщины"ничуть не меньше, чем в "А знаешь, все еще будет!"Бога.

Он будто все "Познаем мир: для детей 4-5 лет"это видел своими собственными глазами!

Проинформировал "Креветки. Кулинарные фантазии"Барни Стурласона.

Мы надеялись, что индейцы "Sony playstation vita прошивка"не заметят нас и нам удастся обойти их.