ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

       

                นายหาญ งามเจริญ     ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี   ประจำปี   2552 ในวันที่ 30 กันยายน 2550  พร้อมมอบบัญชีรายชื่อผู้สอบนักธรรมบาลีได้ ในปี พ.ศ. 2550-2552 ให้สำนักเรียนในจังหวัดพะเยา