คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1600/2564 เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,391