การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพะเยาใสสะอาด ๒๕๖๖"

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf CCF16012566.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,395