สำนักปฏิบัติธรรมวัดอนาลโยทิพยาราม (ธ)

วัดอนาลโย เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ 2 คณะสงฆ์ธรรมยุต

ปัจจุบันมี พระโพธิญาณรังสี เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ธ)

ตั้งอยู่ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โทร.  0-5448-2226


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,739