สอ.เมืองพะเยา บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พศจ.พะเยา ร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “วัดส่งเสริมสุขภาพ” และ ตลาดป้องกัน โควิด - 19 ณ วัดแม่ใส จังหวัดเมืองพะเยา ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ สุสานประตูเหล็ก จังหวัดพะเยา ผอ.พศจ.พะเยา เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา นำเครื่องไทยธรรมของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายแด่ รก.เจ้าเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,653