พิธีตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ประจำวันที่ 25 พ.ย. 63 พิธีตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 18 พ.ย. 63 ผอ.พศจ.พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ การใช้เครื่องมือการคิด​ (Thinking​ School) รุ่นที่ 2 พศจ.พะเยา แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และปลัดจังหวัดพะเยา ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ การประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3030