บุคลากรสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดพะเยา

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 

นายสมชาย  จำปารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ [email protected]

 

นายณัฐรุจิ์  คำคุณเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ [email protected]

 

นายวุฒิพงษ์  ภาชนนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ [email protected]
นายสุรเชษฐ์  เสนตระกูลชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ [email protected]
นางสาวดวงนภา  แก้วปัญจะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ [email protected]

 

นางสาวพัชรี  พรมเสน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ [email protected]
นายสุรินทร์  อิ่นแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ [email protected]
นางปิยะพร  คำจ้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ [email protected]

 

นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
พนักงานขับรถยนต์
นายธนู  อินวงค์วรรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางปราณิสา  ศักดิ์สูง
พนักงานทำความสะอาด

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,653