ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

นายโสไกร  ใจหมั้น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

 

นายสมชาย  จำปารัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

นายประสาท  ชาวเวียง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุรเชษฐ์  เสนตระกูลชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวดวงนภา  แก้วปัญจะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นายวุฒิพงษ์  ภาชนนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุรินทร์  อิ่นแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางปิยะพร  คำจ้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
พนักงานขับรถยนต์
นายธนู  อินวงค์วรรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางปราณิสา  ศักดิ์สูง
พนักงานทำความสะอาด

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,302