แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

คลิกเปิดไฟล์ประจำเดือน


ไฟล์เอกสารประกอบ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 |
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 |
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 |
jadjangjan2021.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,656